بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده مهندسی مکانیک

1- مهندسی مکانیک

1- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

2- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

 

1- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی با زمینه های (مکانیک جامدات – دینامیک کنترل و ارتعاشات)

2- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی