بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده علوم پایه

۱- فیزیک ( حالت جامد- هسته ای-اتمی)

۲ – شیمی محض

۳- شیمی کاربردی

۴– زیست شناسی سلولی ومولکولی گرایش علوم سلولی ومولکولی

۵- زیست شناسی گرایش علوم گیاهی

۶- زیست شناسی گرایش علوم جانوری

۷- زیست شناسی گرایش زیست دریا

۱- شیمی محض با گرایشهای (فیزیک- آلی – معدنی- تجزیه)

۲- شیمی کاربردی

۳- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد – ذرات بنیادی و نظریه میدانها – هسته ای- نجومی- اتمی و مولکولی)

۴- فوتونیک

۵-زیست شناسی- بیوشیمی

۶- زیست شناسی- علوم­ گیاهی ­با­ گرایشهای (سیستماتیک اکولوژی – فیزیولوژی گیاهی)

۷-زیست­شناسی- علوم جانوری با گرایشهای (سلولی تکوینی – بیوسیستماتیک جانوری)

۸- زیست شناسی- ژنتیک

۹- زیست شناسی دریا جانوران دریا

۱- شیمی با گرایشهای (شیمی آلی- شیمی تجزیه- شیمی معدنی- شیمی فیزیک – شیمی آلی با زمینه پلیمر)

۲- فیزیک با گرایشهای (حالت جامد- نظری- هسته ای- اتمی و مولکولی)

۳- بیوشیمی

۴- زیست دریا – جانوران دریا

۵- زیست شناسی – سیستماتیک گیاهی