بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. دانشکده علوم ریاضی

۱- ریاضیات و کاربردها

۲- آمار و کاربردها

۳- علوم کامپیوتر

۱- ریاضی محض با گرایش های (جبر – آنالیز – هندسه توپولوژی – معادلات دیفرانسیل – نظریه احتمال)

۲- ریاضی کاربردی با گرایش های (تحقیق در عملیات – آنالیز عددی – کنترل و بهینه سازی)

۳- آمار ریاضی

۱- ریاضی محض با گرایش های (آنالیز- جبر- هندسه تولوژی) و زمینه های (گروهها- آنالیز تابعی- آنالیز هارمونیک- گروههای تولوژیک – سیستم های دینامیکی- معادلات دیفرانسیل- نظریه‌­معادلات­ دیفرانسیل ­با مشتقات جزیی- نظریه احتمال)

۲- ریاضی کاربردی با گرایش و زمینه های (آنالیز عددی- تحقیق در عملیات – روش های عددی در جبر خطی – حل­ عددی ­معادلات­ تابعی- فرایندهای تصادفی- مسائل مقدار مرزی)