بستن
FA EN

درباره معاونت

این معاونت هدایت واحدهای تابعه و دانشکده ها را در جهت اجرای سیاست ها و برنامه های مصوب آموزشی و همچنین نظارت بر حسن اجرای آن برعهده دارد. این معاونت دارای مدیریت های امور آموزشی , تحصیلات تکمیلی و گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی  و شورای هدایت استعداد درخشان و آموزش های آزاد و مجازی می باشد.

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محسن محمدی گلنکش عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشکده منابع طبیعی ،مرتبه علمی دانشیار

 

مدیر دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر محمدجواد مهدی پور مقدم عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه ،مرتبه علمی دانشیار

 

مدیر امور آموزشی دانشگاه

دکتر محمودرضا آقامعالی عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه ،مرتبه علمی دانشیار

 

رییس گروه برنامه ریزی و گسترش آموزش عالی دانشگاه

دکتر راهبه نیارکی اصلی عضو هیات علمی گروه  مهندسی  برق دانشکده فنی ، مرتبه علمی دانشیار

 

دبیر شورای هدایت استعداد درخشان دانشگاه

دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی عضو هیات علمی گروه فیزیک دانشکده علوم پایه ،مرتبه علمی استاد