بستن
FA EN AR RU FR CHI

رشته های پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) در دانشگاه گیلان

به اطلاع داوطلبان  آزمون سراسری سال 1399 می رساند ، پذیرش رشته های ذیل در دانشگاه گیلان بر اساس سوابق تحصیلی ( بدون آزمون ) می باشد:

دانشکده علوم رشته های : فیزیک شبانه / زیست شناسی گیاهی روزانه و شبانه/ زیست شناسی دریا روزانه و شبانه

دانشکده علوم کشاورزی رشته های : مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی باغبانی روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی خاک روزانه و شبانه/ علوم دامی روزانه و شبانه

دانشکده منابع طبیعی  رشته های: علوم و مهندسی جنگل روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی شیلا ت روزانه و شبانه/ علوم و مهندسی محیط زیست روزانه و شبانه/ مهندسی طبیعت روزانه و شبانه

دانشکده علوم انسانی رشته های : زبان روسی روزانه و شبانه/ علوم قرآن و حدیث شبانه

نحوه  ثبت نام متعاقبا از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org همزمان با انتخاب رشته آزمون سراسری (پذیرش با آزمون) اعلام خواهد شد.

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته  برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی سال 1399

معرفی رشته ها ی بدون آزمون در دانشگاه گیلان