بستن
FA EN AR RU FR

رشته های تحصیلی .::. مرکز آموزش های الکترونیکی

  • کارشناسی ارشد

۱-زبان و ادبیات فارسی

۲- آموزش زبان انگلیسی

۳- ریاضی کاربردی

۴- مهندسی برق – مخابرات سیستم

۵- مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

۶- مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

۷- مهندسی فناوری اطلاعات با گرایش های (تجارت الکترونیک – شبکه های کامپیوتری)

۸- مهندسی کامپیوتر – نرم افزار