نمایشگر دسته ای مطالب

شهریه
شرایط دریافت بورسیه صنعتی در دانشگاه گیلان
تماس با معاونت
تقویم آموزشی
شرایط عمومی دانشگاه برای پذیرش دانشجویان جدیدالورود 1402

آخرین خبرهای معاونت

نمایشگر دسته ای مطالب

اطلاعیه های معاونت

نمایشگر دسته ای مطالب

تقویم آموزشی

18 خرداد

انتخاب واحد دانشجویان (27 الی 29 شهریور)

1 مهر
هم اکنون

شروع کلاس ها

8 الی 10 مهر

حذف و اضافه دروس

تا 15 آذر

امتحانات میان ترم

11 آذر الی 13 دی

حذف اضطراری (تک درس)

13 دی

تا 14 بهمن

8 مهر الی 13 دی

حذف ترم (کارشناسی)

2 الی 15 دی

ارزشیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

16 دی الی 4 بهمن

امتحانات پایانی نیمسال اول

تا 12 بهمن

ثبت موقت نمرات

18 خرداد

ثبت نهایی نمرات

سامانه های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی