بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با معاونت

شماره مرکز تلفن 8-33690274-013


 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر فرهاد شیرینی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2060

33690983

آقای یعقوب عاشورپور

مسئول دفتر

2060

33690983

خانم آزاده بلوری

کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه

2066

33690557

آقای امیر صابرفرد

کارشناس مسئول دبیرخانه ارزیابی کمیت تدریس

2161

33690456

خانم فاطمه حقیقت گو

کارشناس ترفیعات و ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی

2101

 

گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم دکتر راهبه نیارکی

رئیس گروه برنامه ریزی و گسترش آموزشی

2114

33691076

آقای منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

2056

33690833

دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر فرهاد اسمعیلی قدسی

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان

2089

 

آقای آرش امیریان

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

2089

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای دکتر سعید کتابچی

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2081

33690548

آقای هادی بعیدی

مسئول دفتر

2081

33690548

خانم زهرا صالحی

معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2147

33690872

خانم سیمین ترغیبی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

2052

 

خانم مهشید زرکامی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

2041

 

خانم الهام مبرا

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2055

 

خانم کامه امین پناه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2061

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر محمودرضا آقامعالی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

2117

33690525

آقای محمد فریدونی

معاون مدیر آموزش دانشگاه

2113

 

آقای حسن جلالی چوبری

مسئول دفتر

2117

 

اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم کوکب چلمبری

رییس اداره پذیرش ، ثبت نام و امور مشمولین

2135

 

آقای هادی امیری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی و امور مربوط به دانشکده تربیت بدنی

2137

 

خانم ناهید رضاپور

کارشناس خدمات آموزش دانشکده علوم انسانی

2133

 

آقای علی ایرجی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  علوم  کشاورزی، منابع طبیعی ، علوم و علوم ریاضی

2139

 

خانم فائزه ابراهیم نژاد

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  فنی، مکانیک، فنی شرق و معماری

2134

 

اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

حسین علیزاده

رئیس اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

33690274

2116

33690422

پریسا رسولی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده ها ی فنی ، معماری و هنر ،  مکانیک  ، فنی شرق گیلان و علوم انسانی

33690274

2112

33690522

خانم فهیمه مامور افشرد

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشنامه و ریزنمرات

33690274

2051

33690522

خانم اکرم پور جمشیدی

کارشناس خدمات آموزشی  تاییدیه تحصیلی

33690274

2068

33690522

آقای صفرعلی نوروزی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های علوم پایه ، علوم ریاضی ،منابع طبیعی ، تربیت بدنی و علوم ورزشی، پردیس دانشگاهی و کشاورزی

2159

33690522

اداره آمار و اطلاعات آموزش

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

خانم آزاده کاویان فر

رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزش

2145

 

خانم سارا صفرنژاد

کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی - انجام امور مربوط به آمار حوزه معاونت آموزشی- جانشین رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی

2118

 

خانم مریم ایرانیار

کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی

2119

 

اداره نگهداری سوابق تحصیلی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

آقای آرش امیریان

رئیس اداره نگهداری سوابق تحصیلی

2141-2089

 

آقای علی خوب

بایگانی اداره سوابق تحصیلی

2142

 
 

نشانی :

رشت ،  بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده رشت – قزوین ) دانشگاه گیلان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دوم، معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی