بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی

کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی


کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی

با توجه به اینکه از این پس، انجام امور تحصیلات تکمیلی دانشجویان، از مرحله انتخاب استاد راهنما تا دفاع از پایان نامه/رساله، از طریق این سامانه انجام خواهد شد؛ حضور مدیران محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده ها و مدیران و معاونان محترم گروه های آموزشی در این کارگاه الزامیست. دوره مهارتی دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیأت علمی عنوان: آشنایی با سامانه تحصیلات تکمیلی ویژه: مدیران و معاونان گروه های آموزشی مدیران حصیلات تکمیلی دانشکده ها   مدرس: مهندس حقانی زمان: شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۴ مکان: تالار حکمت