بستن
FA EN

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه متقاضیان ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته، تغيير رشته داخلی و ترم تابستان دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

قابل توجه متقاضیان ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته، تغيير رشته داخلی و ترم تابستان دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97


قابل توجه متقاضیان ميهمان ، انتقال دائم و انتقال توام با تغيير رشته، تغيير رشته داخلی و ترم تابستان دانشجويان دانشگاه گيلان به ساير دانشگاهها در نيمسال اول سال تحصيلي 98-97

 ميهمان و انتقال

به اطلاع کليه دانشجويان متقاضي ميهمان و  انتقال به ساير دانشگاهها مي رساند، جهت ارائه درخواست خود به سامانه ميهمان و انتقال وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري به آدرس اينترنتيhttps://portal.saorg.ir مراجعه نمايند.

دانشجويان به منظور ورود به سامانه امور دانشجویان می بایست در سامانه فوق عضو شده و پس از تاييد عضويت و دریافت نام کاربری و رمز عبور ، نسبت به درخواست ميهمانی و انتقال اقدام نمايند.

 درخواست های واصله توسط دانشگاههاي مقصد بر اساس مفاد آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال بررسي خواهد شد و پاسخ تقاضا نيز از طريق سامانه قابل پيگيري مي باشد.

 لذا به مراجعات حضوری پاسخ داده نخواهد شد.

 لازم به ذکر است

 جهت ميهماني :گذراندن حداقل 1  نيمسال در دانشگاه مبدا با ميانگين حداقل 13

 جهت انتقال :داشتن حداقل 4 نيمسال سابقه ميهماني  و کسب معدل بالاتر از ميانگين معدل دانشجويان ورودي هاي همان سال  و همان رشته در دانشگاه مقصد الزامي است .

به استناد ماده های 17 و 18 آيين نامه شماره 88441/3/41 مورخ 92/3/20 ميهمان و انتقال

کليه دانشجويان ميهمان و انتقال دوره روزانه ملزم به پرداخت شهريه می باشند.

دانشجويان انتقالی در صورت دارا بودن  نمره قبولی دوره روزانه در دانشگاه مقصد از پرداخت شهريه معاف می باشند.

توجه مهم :

1)دانشجويان متقاضي تا پايان ارديبهشت سال 1397 فرصت دارند، درخواست هاي خود را از طريق سامانه مذکور ارائه دهند.

2) به درخواست های ميهمانی و انتقال خارج ازسامانه فوق الذکر به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهدشد.

 

         تغيير رشته داخلی و انتقال توام با تغيير رشته:

دانشجويان متقاضي تغيير رشته داخلي  و انتقال توام با تغيير رشته به شرح ذيل اقدام نمايند:

جهت حصول اطمینان از دارا بودن کد رشته مورد تقاضا ،پس از تکمیل فرم ( الف)   جهت انجام ساير مراحل به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

دانشجويان متقاضی انتقال توام با تغيير رشته پس از تکميل فرم (ب) ، آن را به دانشگاه مقصد ارائه نمايند

در ضمن متقاضيان تغيير رشته داخلي  لازم است پس از تکميل فرم (ج) به اداره پذيرش و ثبت نام دانشگاه مراجعه نمايند. دانشجویان (آقايان مشمول معافیت تحصيلي) متقاضی تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغيير رشته توجه داشته باشند ،  مسئولیت  رعايت سقف مجاز سنوات اوليه تحصيلي به عهده  ايشان می باشد .

محدوده ارائه درخواست ها از تاريخ97/2/15 لغايت  97/5/24  می باشد.

   تذکر:دانشجويان نيمه متمرکز مجاز به تغيير رشته يا انتقال توام با تغييررشته نمي باشند.          

   ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور

به اطلاع دانشجویان دانشگاه گیلان که متقاضی اخذ ترم تابستان در سایر دانشگاه های کشور می باشند ، می رساند جهت ارائه درخواست  می توانند از روز شنبه مورخ 97/3/5 لغایت  شنبه مورخ 97/4/16 به  سامانه آموزشی مراجعه و از قسمت فرم های درخواست ، تقاضای خود را ارائه نمایند.

فرم (الف)

فرم(ب)

فرم (ج)

    امور آموزشي دانشگاه گيلان
آدرس کوتاه :