بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجویانی که دروس دوره خود را به اتمام رسانیده و متقاضی تسویه حساب می باشند

قابل توجه دانشجویانی که دروس دوره خود را به اتمام رسانیده و متقاضی تسویه حساب می باشند


قابل توجه دانشجویانی که دروس دوره خود را به اتمام رسانیده و متقاضی تسویه حساب می باشند

جهت تسهیل در تسویه حساب دانشجویان ،دانشگاه در نظر دارد تغییراتی در روند فارغ التحصیلی دانشجویان ایجاد نماید لذا در سامانه امور آموزش درخواست چک لیست فراغت از تحصیل از تاریخ 1397/08/01 لغایت 1397/08/15 غیرفعال خواهد شد. لذا دانشجویان عزیز در شرف فراغت از تحصیل لازم است تا قبل از تاریخ فوق نسبت به تکمیل و ارسال درخواست خود اقدام نمایند.