بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه

قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه


قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه

به اطلاع دانشجويان شهريه پرداز کليه مقاطع تحصيلي دانشگاه می رساند، تا قبل از شروع امتحانات نيمسال جاری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمايند.