بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون(استعداد درخشان) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397

ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون(استعداد درخشان) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397


ثبت نام مشروط از پذیرفته شدگان بدون آزمون(استعداد درخشان) مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری سال 1397

بدین وسیله اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال تحصیلی 98-97 دانشگاه گیلان که به تایید سازمان سنجش رسیده است به شرح فایل پیوست اعلام می گردد:

لیست پذیرفته شدگان مشروط کارشناسی ارشد

لیست پذیرفته شدگان مشروط مقطع دکتری

1- ثبت نام اینترنتی:

    پذيرفته شدگان می توانند از ساعت 10 روز یکشنبه مورخ 1397/07/08 تا ساعت 24 روز دوشنبه مورخ 1397/07/09، به سامانه ثبت نام اينترنتي مراجعه و نسبت به تکميل اطلاعات خواسته شده اقدام نمایند.

پذیرفته شدگان محترم می بایست قبل از ثبت نام اينترنتی مدارک مورد نياز به شرح مندرج در فایل پیوست را با فرمت Jpeg اسکن نمایند .(دریافت فایل مدارک لازم جهت اسکن )   نمونه فرم جایگزین مدرک کارشناسی ارشد برای پذیرفته شدگان مقطع دکتری نمونه فرم جایگزین مدرک کارشناسی برای پذیرفته شدگان مقطع ارشد  جهت ورود به سامانه، کد ملی و شماره شناسنامه مورد نیاز می باشد که لازم است پذیرفته شدگان ابتدا نسبت به واريز مبالغ زیر(بابت هزینه کارت دانشجویی، بیمه و مشاوره)از طریق سامانه اقدام و سپس اطلاعات خواسته شده را تکمیل ، مدارک اسکن شده را بارگذاری نمایند و پس از تکميل مراحل ثبت نام گزينه ارسال را نيز انتخاب نمايند .    مقطع کارشناسی ارشد؛  380000 ریال(سیصدو هشتاد هزار ریال) مقطع دکتری؛  545000 ریال (پانصدو چهل و پنج هزار ریال)   در صورت اطمینان از بارگذاری صحیح اسکن مدارک با در دست داشتن کلیه مدارک مورد نیاز ثبت نام در یکی از روزهای دوشنبه 97/07/09 یا سه شنبه مورح 97/07/10 در محل ثبت نام حضور بهم رسانید. ارائه پرینت کلیه تعهدنامه ها و فرم های مربوطه که به امضا و اثر انگشت داوطلب رسیده باشد، جهت ثبت نام حضوری الزامی می باشد، لذا به پذیرفته شدگان محترم توصيه می شود قبل از مراجعه حضوری نسبت به تکمیل نمودن فرم های ثبت نامی اقدام نمايند.

2- ثبت نام حضوری:

ضروری است پذیرفته شدگان برای انجام ثبت نام حضوری و تشکیل پرونده شخصا با توجه به رشته قبولی به همراه مدارکمندرج در این اطلاعیه، در یکی از روزهای دوشنبه 97/07/09 یا سه شنبه مورح 97/07/10 از ساعت 8:30 الی 11:30 به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

 عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در وقت تعيين شده براي ثبت‌نام به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.عدم مراجعه پذيرفته‌شدگان در وقت تعيين شده براي ثبت‌نام حضوری به منزله انصراف از ادامه تحصيل تلقي خواهد شد.  

1-2       مدارک لازم برای ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد(دریافت فایل )

2-2        مدارک لازم برای ثبت نام حضوری پذیرفته شدگان دکتری( دریافت فایل)

 

 

3- تکمیل پرونده صلاحیت عمومی:

لازم است پس از انجام ثبت نام حضوری، پذیرفته شدگان  حداکثر تا تاریخ 1397/07/16 با همراه داشتن مدارک زیر به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه واقع در کیلومتر 6 جاده رشت-قزوین- دانشگاه گیلان. ساختمان مرکزی اتاق 204 مراجعه نمایند:

الف- فرم مشخصات صلاحیت عمومی داوطلب که باید بطور کامل و دقیق توسط داوطلب تکمیل وامضا شده باشد.(نسخه اصلی همراه با الصاق عکس رنگی)

دریافت نمونه فرم صلاحیت عمومی و راهنمای تکمیل آن 

ب-واریز مبلغ 350/000 ریال به شماره حساب  4001021101007489  و یا شماره کارت 2282-2998-9570-6367 نزد بانک ملی ایران-خزانه داری کل

(ارائه اصل فیش پرداختی یا رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز الزامی است)

ج- یک نسخه تصویر تمامی صفحات شناسنامه

د- یک نسخه تصویر رو و پشت کارت ملی

ه- درصورت اشتغال، ارسال تصویرحکم کارگزینی

 

4-تذکرات مهم:

1-4- از پذيرفته‌شدگاني‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 97/06/31 فارغ‌التحصيل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ "كان‌ لم‌ يكن" تلقي‌ شدن‌ قبولي‌ آنان‌طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

2-4- دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از ثبت نام و تشکیل پرونده در آموزش دانشکده، می بایست به اداره کل دانشجویان شاهد و ایثارگر واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.

3-4- نظر به اينكه اصل مدارك تحصیلی مقاطع قبلی ارائه شده تا زمان فراغت از تحصیل و تسویه حساب در پرونده ضبط مي شود لازم است پذيرفته شدگان قبل از تحويل، به تعداد دلخواه از آن ها كپي كرده و نزد خود نگهدارند.

4-4- لازم است پذيرفته شدگان کلیه مشخصات خود شامل مشخصات شناسنامه ای،.... و آدرس محل سكونت دائم خود يا خانواده خود را به طور كامل , دقيق در فرم هاي مربوطه بنويسند. ضمناً ضروري است در صورت تغيير مشخصات مراتب به  آموزش دانشکده اعلام شود.

5-4- در هرمرحله‌ از ثبت‌نام‌ و هنگام‌ تحصيل‌، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبي‌ حقايق‌ را كتمان‌ نموده‌ و يا اطلاعات غلطي ارائه و واجد شرايط نمي‌باشد، قبولي‌ وي‌«كان‌لم‌ يكن‌» تلقي‌ شده‌ و طبق‌ مقررات‌ با وي‌ رفتار خواهد شد.

6-4- دانشجویان روزانه متقاضی خوابگاه لازم است از سامانه درخواست خوابگاه نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند. (دریافت فایل راهنما جهت درخواست خوابگاه)

7-4- کلیه پذیرفته شدگان جدیدالورود بایستی قبل از ثبت نام حضوری ، به سامانه کارنامه سلامت روان و سلامت جسم مراجعه و پس از تکمیل فرم، پرینت تایید ثبت نام اینترنتی ( خروجی کارنامه) خود را دریافت و جهت تکمیل روند ثبت نام به مرکز مشاوره و درمان دانشگاه تحویل دهند.

                                                                        با آرزوی موفقیت

   امور آموزشی و دانشجویی دانشگاه