بستن

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه

دکتر محمودرضا آقامعالی مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

محمد فریدونی معاون مدیر خدمات آموزشی دانشگاه

شماره تماس دفتر مدیریت امور آموزشی ۳۳۶۹۰۵۲۵-۰۱۳

 

این مدیریت مشتمل بر چهار اداره می باشد:

۱- اداره پذیرش ،ثبت نام و امور مشمولین

۲-اداره آمار و اطلاعات آموزشی

۳-اداره فارغ التحصیلان

۴- اداره سوابق تحصیلی