بستن
FA EN AR RU FR CHI

دستورالعمل های نظام وظیفه

شرایط تحویل مدارک تحصیلی دانشجویان و دانش‌آموختگان مشمول معافیت تحصیلی

دانش آموخته گان محترم در صورت ارائه یکی از مدارک مندرج در بخشنامه ذیل مبنی بر مشخص شدن وضعیت وظیفه عمومی، مجاز به دریافت اصل گواهی پایان تحصیلات می باشند.

برای مشاهده مفاد بخشنامه اینجا کلیک نمایید   

سنوات تحصیلی مشمولین معافیت تحصیلی

بر اساس مقررات وظیفه عمومی، حداکثر مدت مجازتحصیل(سقف سنوات تحصیلی) برای دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی مقاطع کارشناسی؛5 سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته؛ ۳ سال و دکتری ۶سال می باشد ودر صورت عدم اتمام واحدهای درسی، دانشجو می تواند از طریق شورای بررسی موارد خاص(کمیسیون) دانشگاه درخواست ادامه تحصیل نماید و در صورت احراز شرایط،حداکثر تا دو نیمسال از سنوات ارفاقی اول و دوم و یک نیمسال از سنوات ارفاقی در مهلت معرفی استفاده نماید.

جهت مشاهده متن بخشنامه اینجا کلیک نمایید

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی

جهت مشاهده متن دستورالعمل اینجا کلیک نمایید

خروج از کشور دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی

دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی استان جهت خروج از کشور برای مسافرتهای زیارتی،علمی،نیمه علمی و غیر علمی می توانند درسامانهwww.services.epolice.irثبتنامنموده و بصورت غیرحضوری مراحل اخذ گذرنامه را پی گیری نمایند

برای مشاهده مفاد بخشنامه اینجا کلیک نمایید

مقررات منع ارائه خدمات به غائبین خدمت وظیفه عمومی

برای مشاهده مفاد بخشنامه اینجا کلیک نمایید

درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی

دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی تمامی مقاطع تحصیلی می بایست در زمان ثبت نام حضوری، فرم درخواست معافیت تحصیلی را جهت ارائه به مراکز پلیس +۱۰، از دانشگاهها و مراکزآموزش عالی اخذ نموده و نتیجه را به واحد آموزشی تحویل نمایند.

برای مشاهده فرم درخواست معافیت تحصیلی اینجا کلیک نمایید