درباره معاونت

شماره تماس کارکنان حوزه

شماره مرکز تلفن 8-33690274-013

 

 حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 دکتر محسن محمدی گلنگش

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

2060

33690983

 یعقوب عاشورپور

مسئول دفتر

2060

33690983

 آزاده بلوری

کارشناس دبیرخانه هیات ممیزه

2066

33690557

 امیر صابرفرد

کارشناس مسئول دبیرخانه ارزیابی کمیت تدریس

2161

33690456

 فاطمه حقیقت گو

کارشناس ترفیعات و ارزیابی کیفیت تدریس اعضای هیات علمی

2101

 

گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 دکتر مهدی حسام

رئیس گروه برنامه ریزی و گسترش آموزشی

2114

33691076

 منصور حبیبی

کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی

2056

33690833

دبیرخانه شورای هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 دکتر حمیده بیگی

دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان

2089

 

 اصغر کاظمی

کارشناس خدمات آموزشی

2089

 

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 دکتر محمدجواد مهدی پور مقدم

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2081

33690548

 هادی بعیدی

مسئول دفتر

2081

33690548

 زهرا صالحی

معاون مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه

2147

33690872

 سیمین ترغیبی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

2052

 

مهشید زرکامی

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی

2041

 

 الهام مبرا

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2055

 

 کامه امین پناه

کارشناس تحصیلات تکمیلی

2061

 

مدیریت امور آموزشی دانشگاه

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

دکتر محمودرضا آقامعالی

مدیر امور آموزشی دانشگاه

2117

33690525

کوکب چلمبری

معاون مدیر آموزش دانشگاه

2113

 

نقی عیسی زاده زارع

مسئول دفتر

2117

 

اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 کوکب چلمبری

رییس اداره پذیرش ، ثبت نام و امور مشمولین

2135

 

 هادی امیری

کارشناس مسئول خدمات آموزشی نظام وظیفه کلیه مقاطع تحصیلی و امور مربوط به دانشکده تربیت بدنی

2137

 

 ناهید رضاپور

کارشناس خدمات آموزش دانشکده علوم انسانی

2133

 

 

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  علوم  کشاورزی، منابع طبیعی ، علوم  پایه و علوم ریاضی

2139

 

 فائزه ابراهیم نژاد

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های  فنی، مکانیک، فنی شرق و معماری

2134

 

اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

حسین علیزاده

رئیس اداره امور دانش آموختگان و امتحانات

33690274

2116

33690422

بهمن تقوی کارشناس دانش آموختگان موسسات آموزش عالی استان

33690274

2064

33690422

پریسا رسولی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده ها ی فنی ، معماری و هنر ،  مکانیک  ، فنی شرق گیلان و علوم انسانی

33690274

2112

 

 فهیمه مامور افشرد

کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشنامه و ریزنمرات

 

 

33690522

 اکرم پور جمشیدی

کارشناس خدمات آموزشی  تاییدیه تحصیلی

33690274

2068

 

  علی ایرجی

کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های فنی، فنی شرق گیلان، پردیس دانشگاهی، معماری و مکانیک

2159

 
صفرعلی نوروزی کارشناس خدمات آموزشی دانشکده‌های علوم پایه، علوم ریاضی، منابع طبیعی، علوم کشاورزی و تربیت بدنی 2049  

اداره آمار و اطلاعات آموزش (واحد رایانه آموزش دانشگاه)

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 آزاده کاویان فر

رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزش

2145

 

سارا صفرنژاد

کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی - انجام امور مربوط به آمار حوزه معاونت آموزشی- جانشین رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی

2118

 

 مریم ایرانیار

کارشناس اداره آمار و اطلاعات آموزشی

2119

 

اداره نگهداری سوابق تحصیلی

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

 آرش امیریان

رئیس اداره نگهداری سوابق تحصیلی

2141-2089

 

 علی خوب

بایگانی اداره سوابق تحصیلی

2142

 

 

 

نشانی :

رشت ،  بزرگراه خلیج فارس (کیلومتر ۵ جاده رشت – قزوین ) دانشگاه گیلان ، ساختمان مرکزی ، طبقه دوم، معاونت  آموزشی و تحصیلات تکمیلی کد پستی :13769-41996