قوانين غيبت در جلسه امتحان (مقطع کارشناسی)

01 01 2016
کد خبر : 3788063
تعداد بازدید : 49
به استناد تبصره ماده 15 آيين نامه مصوب جلسه 803 مورخ 91/5/8 شوراي برنامه ريزی آموزش عالي دانشجويان ورودي هاي 91 و 92 چنانچه در جلسه امتحان درس يا دروس امتحان پايان نيمسال غيبت داشته باشند، دروس مذکور حذف شده تلقی مي  گردد. به استناد تبصره 1 ماده 17 آيين نامه آموزشی مصوب جلسه 859 مورخ 93/12/16 شوراي برنامه ريزي آموزش عالي ، دانشجويان ورودی 93 و 94 چنانچه در جلسه يا جلسات امتحان پايان نيمسال آن درس غيبت کنند، نمره آن درس صفر منظور می شود.
دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

17 01 2024

برگزاری کارگاه دانش افزایی مشاور آموزشی مورخ 1402/10/25

کارگاه دانش افزایی مشاور آموزشی در تاریخ 1402/10/25 در تالار حکمت دانشگاه برگزار گردید. در اين كارگاه ابتدا معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه با بیان اهمیت هدایت تحصیلی و نظارت مستمر برروند تحصیلی دانشجویان و فراهم کردن زمینه شاگردپروری و ارتقای علمی و فردی دانشجویان به موارد مهم شیوه نامه مشاور آموزشی از جمله وظایف استاد مشاور، نحوه نظارت بر انتخاب واحد، حذف و اضافه، تایید فرم های میهمانی ، انتقال و تغییر رشته اشاره نموده و در ادامه خانم کاویانفر رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دسترسي هاي مرتبط با استادان مشاور در سامانه جامع آموزشی از جمله نحوه حضور و غیاب، اعلام نظر درخواستهای میهمانی و انتقال دانشجویان و نحوه گزارش گیری از سامانه را توضیح دادند. در پايان كارگاه، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و مدير خدمات آموزشي دانشگاه به سوالات حضار پاسخ دادند.​​​​​​​