برگزاری جلسه فوق العاده شورای آموزشی دانشگاه مورخ 1402/04/04

28 06 2023
کد خبر : 4034756
تعداد بازدید : 26779

جلسه فوق العاده شورای آموزشی دانشگاه جهت بررسی موضاعات مربوط به گسترش آموزشی و برنامه ریزی درسی، در تاریخ 1402/04/04  در دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه :

1- با درخواست ایجاد و راه اندازی دوره کارشناسی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم و دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه موافقت شد و مقرر شد بعد از اخذ موافقت شورای دانشگاه، به دفتر گسترش آموزش عالی ارسال گردد.

2- برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی رشته نوازندگی موسیقی ایرانی که توسط گروه موسیقی  دانشکده معماری و هنر انجام شده است، تایید و مقرر شد برای تصویب نهایی به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی ارسال شود.

3- با درخواست انجام بازنگری برنامه درسی : دوره کارشناسی رشته های مهندسی آب و مهندسی شیمی و دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک طراحی کاربردی موافقت بعمل آمد.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب

17 01 2024

برگزاری کارگاه دانش افزایی مشاور آموزشی مورخ 1402/10/25

کارگاه دانش افزایی مشاور آموزشی در تاریخ 1402/10/25 در تالار حکمت دانشگاه برگزار گردید. در اين كارگاه ابتدا معاون آموزشی و تحصيلات تكميلي دانشگاه با بیان اهمیت هدایت تحصیلی و نظارت مستمر برروند تحصیلی دانشجویان و فراهم کردن زمینه شاگردپروری و ارتقای علمی و فردی دانشجویان به موارد مهم شیوه نامه مشاور آموزشی از جمله وظایف استاد مشاور، نحوه نظارت بر انتخاب واحد، حذف و اضافه، تایید فرم های میهمانی ، انتقال و تغییر رشته اشاره نموده و در ادامه خانم کاویانفر رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی دسترسي هاي مرتبط با استادان مشاور در سامانه جامع آموزشی از جمله نحوه حضور و غیاب، اعلام نظر درخواستهای میهمانی و انتقال دانشجویان و نحوه گزارش گیری از سامانه را توضیح دادند. در پايان كارگاه، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي و مدير خدمات آموزشي دانشگاه به سوالات حضار پاسخ دادند.​​​​​​​