بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط و نحوه درخواست حذف پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

ضوابط و نحوه درخواست حذف پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94


ضوابط و نحوه درخواست حذف پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94

دانشجویان گرامی جهت مشاهده ضوابط و نحوه درخواست حذف پزشکی به لینک زیر مراجعه نمایند. ضوابط و راهنمای حذف پزشکی
آدرس کوتاه :