بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دکتری مکانیک

دکتری مکانیک


1- مهندس مکانیک طراحی کابردی با شاخه های تخصصی (گرایش):(مکانیک جامدات دینامیک، کنترل و ارتعاشات)

2- مهندسی مکانیک تبدیل انرژی

آدرس کوتاه :