بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (آزمون سراسری 95)

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (آزمون سراسری 95)


دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (آزمون سراسری 95)

دستورالعمل و فرم های مورد نیاز جهت استفاده  از تسهيلات فرزندان اعضای هیات علمی از طریق لینک های زیر قابل دریافت است. نامه شماره 35608 مورخ  95/6/23 سازمان سنجش آموزش کشور گواهی عضو هیات پیمانی گواهی عضو هیات علمی رسمی دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی فایل word گواهی عضو هیات پیمانی فایل word گواهی عضو هیات رسمی اعضای محترم هیات علمی پس از تکميل فرم word مربوطه و پرینت آن  به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمايند.
آدرس کوتاه :