بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (آزمون سراسری ۹6)

دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (آزمون سراسری ۹6)


دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی (آزمون سراسری ۹6)

دستورالعمل و فرم های مورد نیاز جهت استفاده  از تسهيلات فرزندان اعضای هیات علمی از طریق لینک های زیر قابل دریافت است. نامه شماره 41332 مورخ  1396/6/14 سازمان سنجش آموزش کشور دستورالعمل اجرایی تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی فایل Word گواهی عضو هیات علمی پیمانی فایل Word گواهی عضو هیات علمی  رسمی اعضای  محترم هیات علمی پيمانی جهت تاييد و گرفتن امضاء  با همراه  داشتن فرم تايپ شده و تصوير آن به دبيرخانه هیات اجرایی جذب و اعضای  محترم هيات علمی رسمي با به همراه داشتن فرم تايپ شده و حکم کارگزيني به دفتر معاونت آموزشی دانشگاه مراجعه نمايند.
آدرس کوتاه :