بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی(Ph.d) نیمه متمرکز سال 1396

تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی(Ph.d) نیمه متمرکز سال 1396


تمدید مهلت ثبت نام داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی(Ph.d) نیمه متمرکز سال 1396

بدین وسیله به اطلاع داوطلبان مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی(Ph.d) نیمه متمرکز سال 1396 دانشگاه گیلان می رساند مهلت ثبت نام داوطلبان کلیه رشته گرایش ها تا 3 روز اداری قبل از تاریخ مصاحبه تعیین شده طبق جدول زمانی و اطلاعیه های مرتبط، تمدید شد. در طی این مدت داوطلبان می بایست از طریق سامانه ثبت نام دوره های دکتری دانشگاه گیلان به آدرس http://edu.guilan.ac.ir/phd نسبت به انتخاب رشته و تکمیل پرونده الکترونیکی اقدام نمایند. کارت ورود به جلسه یک روز قبل از تاریخ مصاحبه  از طریق سامانه ثبت نام قابل دریافت و چاپ می باشد.  
آدرس کوتاه :