بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

تقدیر و تشکر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یکی از همکاران واحد استعدادهای درخشان

تقدیر و تشکر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یکی از همکاران واحد استعدادهای درخشان


 

تقدیر و تشکر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از یکی از همکاران واحد استعدادهای درخشان

جناب آقای دکتر علی خاکی صدیق معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تلاش مداوم همکار گرامی جناب آقای آرش امیریان در عرصه پرورش و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاهی سپاس و قدردانی نمودند.


 

آدرس کوتاه :