بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی

برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی


برگزاری جلسه شورای منتخب آموزشی

در ارتباط با ادامه روند بایگانی دیجیتال پرونده های دانشجویان در تاریخ 1398/04/16 در دفتر مدیر خدمات آموزشی دانشگاه جلسه ای برگزار و مواردی مطرح و مقرر گردید.

برای کلیه دانشجویان ورودی 98 فقط اصل مدارک تحصیلی مقاطع ماقبل اخذ  و به هنگام فارغ التحصیلی به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال گردد.

بدیهی است از نیمسال 99-98 هیچگونه پرونده پوشه ای و فیزیکی برای دانشجویان تشکیل نخواهد شد.

 

آدرس کوتاه :