بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر


اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

بنیاد ملی نخبگان براساس آیین نامه ی "اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر" تسهیلات ویژه ای را در قالب چهار جایزه آموزش، پژوهش، فناوری و فرهنگ به دانشجویان صاحب استعداد برتر دانشگاه های کشور اعطا می کند که شرایط بهره مندی از آن، مهلت تکمیل پرونده و مهم ترین نکات این جوایز به شرح مندرج در فایل پیوست اعلام می گردد.

دریافت فایل اطلاعات تکمیلی
آدرس کوتاه :