بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

ارشد فنی

ارشد فنی


1- مهندسی برق -گرایشهای (افزاره‌های میکرو و نانو الکترونیک سیستم­های الکترونیک دیجیتال - مدارهای مجتمع الکترونیک - سیستم های قدرت - الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی - مخابرات میدان و موج مخابرات سیستم - کنترل)

2- مهندسی نساجی -  گرایشهای ( الیاف - ساختارهای نانولیفی-شیمی نساجی و رنگ)

 3- مهندسی عمران گرایشهای ( سازه - ژئوتکنیک - راه و ترابری - سواحل، بنادر و سازه های دریایی)

4- مهندسی شیمی - گرایشهای (فرایندهای جداسازی- طراحی فرایند - مدلسازی، شبیه سازی و کنترل - محیط زیست - پدیده های انتقال)

5- مهندسی کامپیوتر- گرایشهای ( نرم‌افزار-  معماری سیستم­های کامپیوتری)

6- نانوفناوری نانومواد 

آدرس کوتاه :