بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازگشت به صفحه کامل

آخرین جلسه کمیته منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1396 برگزار شد.

آخرین جلسه کمیته منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1396 برگزار شد.


آخرین جلسه کمیته منتخب آموزشی دانشگاه در سال 1396 برگزار شد.

در اين جلسه مدير محترم آموزش دانشگاه علاوه بر بررسی مسائل و مشکلات آموزشی دانشجویان با توجه به اينکه آقای حسینيان رييس محترم اداره امور خدمات آموزشی و تحصيلات تکميلي دانشکده علوم انساني به افتخار بازنشستگي نائل گشته اند، از زحمات ايشان تقدير و تشکر به عمل آوردند.

آدرس کوتاه :