کارگاه آموزشی “بررسی آيين نامه ارتقای جديد و شيوه نامه اجرايی آن"

15 07 2017
کد خبر : 3787184
تعداد بازدید : 8

کارگاه آموزشی "بررسی آيين نامه ارتقای جديد و شيوه نامه اجرايی آن" زمان: یکشنبه ۲۵ تیر ساعت ۸:۴۵ تا ١٢:٣٠ مکان: تالار حکمت مخاطبان: رؤساي دانشکده ها معاونان آموزشي و پژوهشي دانشکده ها مديران تحصيلات تکميلي دانشکده ها مديران و معاونان گروه های آموزشی مسئولان کميته منتخب دانشکده ها اعضای کمیسيون هاي تخصصي گروه ها توجه: ۱-با توجه به اهمیت موضوع، از افراد فوق الذکر تقاضا می شود شخصا در این کارگاه حضور یافته و از معرفی نماینده خودداری نمایند. ۲-این کارگاه ویژه مخاطبان ذکر شده بوده و شرکت سایر افراد امکان پذیر نخواهد بود. با آرزوی توفیق الهی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

منبع آموزشی کارگاه

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب