پرسنل

03 01 2018
کد خبر : 3788948
تعداد بازدید : 28
پرسنل گروه:
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
داخلی مستقیم
دکتر سید سیامک اشرف تالش رئیس گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی 2056 33690833
منصور حبیبی کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی 2056 33690833
 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب