منابع طبیعی

28 01 2018
کد خبر : 3788798
تعداد بازدید : 31

برنامه های درسی مصوب

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1-علوم و مهندسی جنگل 1- علوم و مهندسی جنگل (3 گرایش) 1- علوم و مهندسی جنگل (3 گرایش)
2- علوم و مهندسی شیلات 2- علوم و مهندسی شیلات (4 گرایش) 2- علوم و مهندسی شیلات (6 گرایش)
3- علوم و مهندسی محیط زیست 3- علوم و مهندسی محیط زیست (3 گرایش)
4- مهندسی طبیعت-کارشناسی-جدید
 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب