قابل توجه دانشجويان شهریه پرداز دانشگاه

07 12 2015
کد خبر : 3788152
تعداد بازدید : 59

به اطلاع دانشجويان شهريه پرداز کليه مقاطع تحصيلي دانشگاه می رساند، تا قبل از شروع امتحانات نيمسال جاری نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمايند.

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب