سامانه شورای موارد خاص دانشجويان دانشگاه گيلان راه اندازی شد.

27 05 2018
کد خبر : 3786658
تعداد بازدید : 42

دانشجويان گرامی جهت ارائه درخواست (اخذ سنوات اضافی، لغو حکم اخراجی) به سامانه آموزشی بخش فرم های درخواست ، درخواست مجوز ادامه تحصيل مراجعه نمايند.

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب