زمان و نحوه تکمیل فرم برای هم نیاز نمودن یک درس افتاده( ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی)

09 02 2019
کد خبر : 3788302
تعداد بازدید : 71

نظر به فاصله زمانی محدود بین نیمسال اول و دوم سال تحصیلی و احتمال عدم تثبیت تمامی نمرات تا زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ، دسترسی به فرم الکترونیکی درخواست دانشجو مبنی بر عدم رعایت پیش نیازی یک درس افتاده در کل دوران تحصیل از طریق کارتابل دانشجویی از مسیر فرم های درخواست --- سایر درخواست ها بعد از اتمام زمان انتخاب واحد (از تاریخ 1397/11/20 لغایت 1397/11/26) امکان پذیر خواهد بود در صورت موافقت با درخواست دانشجو پس از تائید نهایی این چرخه کار، مجوز اخذ درس مورد نظر دانشجو توسط کارشناس آموزش دانشکده در سیستم داده خواهد شد و دانشجویان می توانند درس مورد نظر را در زمان حذف و اضافه اخذ نمایند. لازم به ذکر است این امکان صرفا برای دانشجویان دوره کارشناسی و فقط برای یک بار در کل دوره تحصیل ممکن می باشد.مشروط به اینکه دانشجو پیش نیازی درس مورد نظر را حداقل یکبار اخذ کرده و درآن درس نمره افتاده داشته باشد.

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب