راه اندازی سامانه های جديد درخواست های دانشجويي

08 12 2015
کد خبر : 3788122
تعداد بازدید : 54

مدير امور آموزشی دانشگاه گيلان از راه اندازی و عملياتی شدن گردش های کاری ذيل علاوه برتسويه حساب دانشجويان خبر دادند. اين گزارش ها شامل:

گواهي اشتغال به تحصيل ، حذف پزشکي دروس، مرخصي تحصيلي ، حذف ترم، حذف اضطراری (تکدرس) ميهماني دانشجويان به ساير دانشگاه های کشور، اخذ درس به صورت معرفی به استاد، اخذ درس در دانشکده های ديگر(مخصوص دانشجويان ترم آخر که درس مورد نيازشان در دانشکده شان ارائه نشده است)دانشجويان گرامی جهت ارائه درخواست های مورد نظر (که با توجه به تقويم دانشگاهی فعال می شوند) لازم است پس از ورود به سامانه سادا از گزينه فرم های درخواستي درخواست مورد نظر خود را ارائه نمايند.

دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب