جلسه شورای دانشجویان بین الملل روز سه شنبه مورخ 1401/07/26 برگزار شد

17 10 2022
کد خبر : 3790915
تعداد بازدید : 42

جلسه شورای دانشجویان بین الملل روز سه شنبه مورخ 1401/07/26 در محل دفتر معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد. 

در این جلسه پیشنویس "شیوه نامه آموزشی مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان" تایید و مقرر شد جهت تصویب نهایی به هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال گردد.

همچنین درخصوص "پذیرش دانشجویان بین المللی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401" و نیز تعدادی از درخواست های مطرح شده توسط دانشجویان بین المللی، تصمیم گیری بعمل آمد.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب