جلسه بازنگری سند اجرایی سازی نظامنامه اخلاق آموزش

07 01 2023
کد خبر : 3790435
تعداد بازدید : 40

جلسه بازنگری سند اجرایی سازی نظامنامه اخلاق آموزش مبتنی بر فعالیتهای انجام شده در دانشگاه گیلان در روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 با حضور دکتر مهدی حسام، دکتر اکرم السادات نعیمی، دکتر یاسر بهاری و دکتر میثم سلیم زاده در محل دفتر برنامه ریزی درسی و گسترش آموزش دانشگاه برگزار شد.

مقرر گردید بندهای کدهای اخلاق آموزشی در چهار جلسه مورد بررسی قرار گیرد که در اولین جلسه برخی از بندها مورد بازنگری قرار گرفت.

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب