تربیت بدنی و علوم ورزشی

28 01 2018
کد خبر : 3788888
تعداد بازدید : 72

برنامه های درسی مصوب

کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
1-علوم ورزشی 1- مدیریت ورزشی (6 گرایش) 1- مدیریت ورزشی
2- فیزیولوژی ورزشی (5 گرایش ) 2- فیزیولوژی ورزشی
3- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (3 گرایش) 3- آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی (3 گرایش)
 
دسته بندی :
page

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب