تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نیمسال دوم 95-94

20 01 2016
کد خبر : 3788020
تعداد بازدید : 5

کلیه دانشجویان شهریه پرداز جهت انجام انتخاب واحد باید علاوه بر پرداخت بدهی معوقه، مبلغ پیش پرداخت را نیز واریز نمایند .

 مبلغ پیش پرداخت نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 برای دانشجویان مشمول پرداخت شهریه به شرح ذیل می باشد:

 دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 90 و ماقبل (شبانه): شهریه ثابت

دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 91 و ما بعد(شبانه): 3000000 ریال

 دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 93 و ماقبل(شبانه): شهریه ثابت

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 94 ( شبانه و مجازی): 9500000 ریال

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی 94 ( پردیس): 30000000 ریال

 دانشجویان مقطع دکتری ورودی 93 و ماقبل( شبانه): شهریه ثابت

دانشجویان مقطع دکتری ورودی 94 ( شبانه و پردیس): 40000000 ریال

 توجه1 : مسوولیت اخذ درس، رعایت پیشنیازی و همنیازی براساس سرفصل مصوب به عهده دانشجو خواهدبود.

توجه2 : دانشجویان شهریه پرداز برای پرداخت شهریه می توانند از منوی امور شهریه قسمت پرداخت الکترونیکی شهریه مبلغ پیش پرداخت خودرا پرداخت نمایند.

توجه 3 : زمانبندی انتخاب واحد به تفکیک سال ورود می باشد. به دانشجویان عزیز موکدا توصیه می شود در روزها یی که برای سال ورود آنها به صورت خاص تعریف شده جهت انتخاب واحد اقدام نمایند.

توجه4: بر اساس آیین نامه جدید دوره های کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته دانشجویان دوره های روزانه ورودی 91 و مابعد که به هر دلیلی موفق به گذراندن درسی در ترم های قبلی نشده اند در صورت اخذ مجدد باید شهریه درس مذکور را بپردازند.

توجه5: دانشجویانی که متقاضی مهمان و یا انتقال به سایر دانشگاهها می باشند حق انتخاب واحد نخواهند داشت.

 توجه 6: زمان بندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه گیلان به شرح ذیل می باشد:

ورودی

تاريخ شروع انتخاب واحد

ساعت شروع انتخاب واحد

تاريخ پایان انتخاب واحد

ساعت پایان انتخاب واحد

91 و ماقبل

یکشنبه1394/11/04

1 دقیقه بامداد

1394/11/04

12 شب

92

دوشنبه 1394/11/05

1 دقیقه بامداد

1394/11/05

12 شب

93

سه شنبه1394/11/06

 

1 دقیقه بامداد

1394/11/06

12 شب

94

چهارشنبه1394/11/07

1 دقیقه بامداد

1394/11/07

12 شب

 تاریخ و زمان انتخاب واحد دانشجویان مهمان و دانشجویانی که در موعد مقرر مطابق جدول فوق موفق به انتخاب واحد نشده اند در روزهای 8 و 9 بهمن ماه از 1 دقیقه بامداد لغایت 24 می باشد.

 توجه 7:   مبالغ پیش پرداخت شهریه دانشجویان مهمان( براساس تعرفه اخرین ورودی های شهریه پرداز) به شرح ذیل می باشد:

 دانشجویان مقطع کارشناسی(شبانه):3000000 ریال

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد(شبانه-مجازی):9500000ریال

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد( پردیس): 30000000ریال

دانشجویان مقطع دکتری( شبانه-پردیس): 40000000 ریال

                                                                                               معاونت آموزشی  و تحصيلات تکميلي دانشگاه

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب