برگزاری جلسه کمیته منتخب آموزشی دانشگاه

15 05 2023
کد خبر : 3789547
تعداد بازدید : 4558

 

جلسه کمیته منتخب آموزشی دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 1402/02/23 در دفتر مدیریت آموزشی دانشگاه برگزار گردید.در این جلسه تقویم پیشنهادی آموزشی سال تحصیلی 1403-1402 جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب