برنامه های دهه سرآمدی آموزش (3تا 12 اردیبهشت 1400)

26 04 2021
کد خبر : 3792344
تعداد بازدید : 24

دهه سرآمدی آموزش (3تا 12 اردیبهشت 1400)

با توجه به آغاز دهه سرآمدی آموزش (3 تا 12 اردیبهشت) و لزوم برنامه ریزی برنامه های مرتبط با اهداف این دهه، بر اساس مکاتبه معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه اقدام به برنامه ریزی کارگاه های ذیل در طی این دهه نموده است:

نشستی با عنوان نظامنامه اخلاق آموزش: معرفی، نقد و اجرایی سازی (دوره مهارتی دانش افزایی)

ارائه دهنده: خانم دکتر سعیده تقی زاده

)دکترای مدیریت آموزش عالی/ دبیر تدوین نظامنامه اخلاق آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(

چهارشنبه 8 اردیبهشت/ ساعت 10 تا 12

مخاطبان: معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران گروه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان

لینک وبینار:  http://webinar.guilan.ac.ir/education

نکاتی پیرامون بازنگری برنامه های درسی و توسعه رشته های تحصیلی (دوره مهارتی دانش افزایی)

ارائه دهنده: آقای منصور حبیبی

)کارشناس مسئول گروه برنامه ریزی درسی و گسترش آموزشی دانشگاه گیلان(

شنبه 11 اردیبهشت/ ساعت 10 تا 12

مخاطبان: معاونین آموزشی دانشکده ها، مدیران گروه ها و اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان

لینک وبینار:  http://webinar.guilan.ac.ir/education

آشنایی با گردش کار معادل سازی

ارائه دهنده: خانم آزاده کاویان فر

)رئیس اداره آمار و اطلاعات آموزشی(

شنبه 11 اردیبهشت/ ساعت 11 تا 12:30

مخاطبان: کارشناسان آموزش، کارشناسان گروه، کارشناسان تحصیلات تکمیلی، روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لینک وبینار:  http://vc.guilan.ac.ir/education

مروری بر نحوه بررسی پرونده های دانشجویان جدیدالورود

ارائه دهنده: خانم کوکب چلمبری

)رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین(

یکشنبه 12 اردیبهشت/ ساعت 10 تا 11

مخاطبان: کارشناسان آموزش، روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لینک وبینار:  http://vc.guilan.ac.ir/education

 

کرونا و تسهیلات وظیفه عمومی

ارائه دهنده: آقای هادی امیری

)کارشناس مسئول اداره پذیرش، ثبت نام و امور مشمولین(

 یکشنبه 12 اردیبهشت/ ساعت 11 تا 12

مخاطبان: کارشناسان نظام وظیفه، کارشناسان آموزش، کارشناسان تحصیلات تکمیلی و روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

لینک وبینار:  http://vc.guilan.ac.ir/education

 

 

 

لازم به ذکر است قبل از ورود به لینک باید ثبت نام انجام شود.

ثبت نام اعضای محترم هیأت علمی: ارسال نام و نام خانوادگی، کدملی و عنوان دوره انتخابی به شماره 50005430010 تا ساعت 11 صبح روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 1400

ثبت نام کارمندان محترم: بر اساس لیست ارسالی توسط معاونان محترم آموزشی دانشکده ها تا روز سه شنبه 7 اردیبهشت ماه 1400 به امور خدمات آموزشی دانشگاه پیرو مکاتبه انجام شده

نام کاربری و کلمه عبور شرکت کنندگان در دوره ها پس از ثبت نام: هردو کدملی 

نرم افزار های مورد نیاز و راهنمای شرکت در دوره ها:  http://elearning.guilan.ac.ir/webinar

 


 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب