برنامه زمانی انتخاب واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی98-97

22 01 2019
کد خبر : 3788347
تعداد بازدید : 31
دانشجویان گرامی  با توجه به  اطلاعیه ذيل نسبت به انتخاب واحد در تاريخ های اعلام شده اقدام نمایند. تاریخ انتخاب واحد و نحوه پرداخت شهریه در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97
دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب