اطلاعیه میهمان ،انتقال ،انتقال توأم با تغییر رشته ، تغییر رشته داخلی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

04 12 2018
کد خبر : 3788452
تعداد بازدید : 28
دانشجویان متقاضی میهمان و انتقال دائم به سایر دانشگاه ها با رعایت مفاد آیین نامه میهمان و انتقال از 1397/9/13 لغایت 1397/11/17  نسبت به ارائه درخواست از  طریق سامانه آموزشی قسمت فرم های درخواست ، درخواست میهمانی به يا انتقال به را تکمیل و پس از تایید نهایی شدن فرم مربوطه را از دبیرخانه دانشکده تحویل و نسبت به ارائه آن به دانشگاه مقصد اقدام نمایند. تذکرات مهم :
  1. دانشجویان لازم است دروس مورد تایید گروه آموزشی و آموزش دانشکده را انتخاب نمایند .چنانچه درسی در عنوان ،تعداد واحد ،رعایت پیشنیازی و غیره با سرفصل مربوطه مغایرت داشته باشد دانشگاه مجاز است طبق مقررات دروس مغایر با چارت دانشگاه را حذف نماید.
2.کلیه دانشجویان میهمان و انتقال ملزم به پرداخت شهریه می باشند . 3.دانشجویان انتقالی درصورت دارا بودن کد رشته دانشگاه مقصد از پرداخت شهریه معاف هستند. 4.دانشجوياني که در سامانه سجاد سازمان امور دانشجويان با دو نیمسال میهمانی آنان موافقت شده است نیاز به ارائه مجدد درخواست ندارند.   دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی و انتقال توأم با تغییر رشته ابتدا فرم (الف) را از لینک زیر دریافت و سپس جهت بررسی کد رشته های مورد تقاضا به آموزش دانشکده مراجعه نمایند. دانشجویان متقاضی تغییر رشته داخلی پس از تکمیل فرم (ج) در دانشکده جهت اقدام بعدی به اداره پذیرش وثبت نام دانشگاه مراجعه نمایند . دانشجویان متقاضی انتقال توام با تغییر رشته فرم تکمیل شده  (ب) را به دانشگاه مقصد ارائه نمایند. توجه: 1- دانشجویان نیمه متمرکز مجاز به تغییر رشته یا انتقال توأم با تغییر رشته نمی باشند. 2- با توجه به عدم وصول کارنامه تغییر رشته و انتقال(محرمانه) دانشجویان ورودی 97  درحال حاضر امکان درخواست تغییر رشته داخلی و انتقال توام با تغییر رشته  برای این دانشجویان فراهم نمی باشد. 3-لازم به ذکر است تغییر رشته داخلی، انتقال توأم با تغییر رشته و انتقال دائم از  رشته هایی  که پذيرش آن با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) بوده است ، به رشته های با آزمون ممنوع می  باشد. فرم (الف) فرم (ب) فرم (ج)
دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب