برگزاری جلسه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی (طرح بورسیه صنعتی)مورخ 1402/03/23

14 06 2023
کد خبر : 4034846
تعداد بازدید : 27

برگزاری جلسه به کارگیری دانشجویان مستعد تحصیلی در واحدهای اقتصادی (طرح بورسیه صنعتی)مورخ 1402/03/23


دسته بندی :
اسلایدشو

خبر های مهم

نمایشگر دسته ای مطالب