گزارش برگزاری دوره "آشنایی با گردش کار معادل سازی" ویژه کارشناسان آموزش، کارشناسان گروه، کارشناسان تحصیلات تکمیلی، روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

09 05 2021
کد خبر : 3792239
تعداد بازدید : 33

دوره "آشنایی با گردش کار معادل سازی" ویژه کارشناسان آموزش، کارشناسان گروه، کارشناسان تحصیلات تکمیلی، روسای اداره امور خدمات آموزشی و تحصیلات تکمیلی ، و با ارائه خانم آزاده کاویان فر رییس اداره آمار و اطلاعات در تاریخ 18 اردیبهشت ماه 1400 با تعداد 60 نفر از کارمندان دانشگاه به صورت مجازی برگزار گردید.

خانم کاویان فر در ابتدا دوره انواع معادل سازل نمرات دروس دانشجویان را شامل موارد زیر دانستند:

  • فارغ التحصیل- انصرافی- اخراجی، تغییر رشته داخلی- انتقال توام با تغییر رشته- کد قبولی اشتباه (در صورتی که رشته جدید دانشجو با رشته پذیرفته شده قبلی متفاوت باشد)، انتقال از سایر دانشگاهها- کد قبولی اشتباه (در صورتی که رشته جدید دانشجو همانند رشته قبلی باشد)، مهمان به سایر دانشگاهها، مهمان دائم به سایر دانشگاهها.
  • در خصوص فارغ التحصیل_ انصرافی_ اخراجی (در مقطع کارشناسی) مطالب زیر را بیان کردند: معادل سازی نمرات، برای دروسی که دانشجو قبل از پذیرش در دانشگاه گیلان گذرانده است قابل بررسی می باشد، گروه مجاز به تطبیق دروس مردودی و دروس قبلی خارج از چارت (در رشته جدید) نمی باشد، نمرات دروس معادل سازی شده عینا در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در محاسبه میانگین کل نمرات دانشجو محسوب خواهند شد. وضع نمرات دروس دانشجو در ترم معادل سازی برای دروس پذیرفته شده "عادی_ قبول" می باشد.
  • در ارتباط با انتقال توام با تغییر رشته و کد اشتباه مقطع کارشناسی اشاره کردند، دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده و نمره داشته باشد در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته یا گرایش جدید اشتراک محتوایی (طبق برنامه درسی مصوب) داشته باشد.

دروس پذیرفته نشده دانشجو در رشته جدید به منظور حفظ سوابق تحصیلی دانشجو (مشروطی و سایر موارد) در همان نیمسال در کارنامه دانشجو و با قید وضعیت نمره " بدون تاثیر در معدل کل " در کارنامه ثبت خواهند شد، سوابق مشروطی رشته قبلی به رشته جدید منتقل می شود، دروس قبولی با نمره بین 10 تا 12 گذرانده در دانشگاه مبدا با وضعیت نمره " عدم محاسبه در معدل کل " ثبت گردد. در صورت گذراندن دروس در دانشگاه گیلان دروس با وضعیت نمره "عادی قبول" پذیرفته می شوند، سایر دروس با نمرات قبولی بالاتر از 12 با وضعیت نمره نمره عادی _ قبول پذیرفته می شود، دروس مردودی با وضعیت نمره نمره عادی _ مردود در کارنامه ثبت می گردند.

ایشان در ارتباط با انتقال از سایر دانشگاهها_ کد اشتباه (در صورتی که رشته جدید دانشجو همانند رشته قبلی باشد) مقطع کارشناسی ذکر کردند: تمامی نمرات اعم از قبولی و ردی عینا در کارنامه آورده شود، دروس مردودی با وضعیت نمره عادی_ مردود برای کلیه مقاطع باید در کارنامه آورده شود، دروس خارج از چارت با وضعیت نمره " بدون تاثیر در معدل کل" آورده می شود، دروس قبولی با نمره بین 10 تا 12 گذرانده در دانشگاه مبدا با وضعیت نمره " عدم محاسبه در معدل کل" ثبت گردد. در صورت گذراندن دروس در دانشگاه گیلان (با رعابت سایر شرایط و مقررات) با وضعیت نمره "عادی قبول" پذیرفته و ثبت می شوند، سایر دروس با نمرات قبولی بالاتر از 12 با وضعیت نمره نمره عادی_ قبول پذیرفته می شوند، رعایت پیش نیازی در رشته قبلی به عهده دانشگاه قبلی می باشد و عدم رعایت پیش نیازی قبل از انتقال به دانشگاه بلامانع است، سوابق مشروطی دانشجو در رشته قبلی به رشته جدید منتقل می شود.

در آخر، جلسه با پرسش و پاسخ پایان یافت.

 

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher