قابل توجه دانشجویان و اساتید گرامي(اطلاعیه جدید در مورد نمرات)

12 01 2016
کد خبر : 3788049
تعداد بازدید : 13

براساس مصوبه مورخ 94/10/20 شورای  آموزشی دانشگاه روال ثبت نمره در نیمسال اول 95-94 به شرح ذیل تغییر نمود:

  1. اساتید گرامی می توانند تا روز شنبه مورخ 94/10/03 علی رغم ثبت نهایی نمرات و یا عدم درخواست تجدید نظر دانشجو به نمره، نسبت به تغییر کلی نمره دانشجویان اقدام نمایند.

  2. دانشجویان گرامی می توانند بعد از ثبت موقت نمره نسبت به نمره ثبت شده استاد (در بازه تعیین شده )درخواست تجدید نظر نمایند.

توجه: تعداد روز مجاز درخواست تجديد نظر نمره توسط دانشجو حداکثر  7 روز بعد از ثبت موقت نمره استاد  و تعداد روز مجاز جواب درخواست تجديد نظر نمره توسط استاد حداکثر  7 روز پس از ثبت درخواست دانشجو مي باشد. لازم به ذکر است دانشجویان می توانند جهت ارائه درخواست یادشده از سیستم اتوماسیون اداری بخش تجدید نظر نمرات اقدام نمایند در ادامه اساتيد محترم مي توانند جهت تائيد و يا رد درخواست هاي تجديد نظر نمرات از درخواست های موجود در کارتابل استادی خود (کارتابل ورود نمره) و یا ثبت نمرات اقدام نمايند.

  1. تا قبل از تائید نهایی نمرات توسط اساتید، دانشجویان گرامی می توانند از قسمت کارنامه آموزشی قسمت ریزنمرات، ترم جاری را انتخاب نموده و نمرات ثبت موقت شده خود را ملاحظه نمایند.

  2. در خصوص دروسی که اساتید مشترک دارند باید هر یک از اساتید به طور مجزا نمره مربوط به خود را ( از بیست) وارد نموده تا بر اساس سهم نمره دهی، نمره نهایی محاسبه گردد.

توجه :سهم نمره کل هر استاد در نمره نهایی باید در زمان تعریف دروس توسط آموزش دانشکده تعریف گردد.

  1. اساتید گرامی پس از اتمام مهلت زمان تجديد نظر نمرات و اعمال تغييرات نهايي مي توانند نسبت به تهيه ليست چاپ شده از نمرات و تحويل آن به آموزش دانشکده اقدام فرمايند.

  2. ضمنا با عنایت به فاصله کوتاه زمانی بین دو ترم از کلیه اساتید گرامی درخواست می گردد با در نظر گرفتن وقت تعیین شده نسبت به ثبت موقت و نهایی نمرات اقدام نمایند همچنین تاکید می گردد مدت زمان تعیین شده با توجه به شروع انتخاب واحد از تاريخ چهارم بهمن ماه به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود .مستدعي است از ورود نمرات در روزهاي پاياني بازه ورود نمرات به دليل درنظر گرفتن مهلت اعتراض دانشجو، ترافيک بالاي سايت و مشکلات پيش بيني نشده ديگر جدا خودداري فرماييد.

خبر های مهم

Asset Publisher