علوم ریاضی

28 01 2018
کد خبر : 3788843
تعداد بازدید : 41

برنامه های درسی مصوب

کارشناسی              کارشناسی ارشد دکتری
1-مجموعه علوم ریاضی (سه رشته) 1- ریاضی محض (سه شاخه) 1- ریاضی محض
2- علوم کامپیوتر 2- ریاضی کاریردی (5 گرایش) 2- ریاضی کاریردی
3- آمار 3- ریاضیات و کابردها- آنالیز  3- ریاضی (7 زمینه /گرایش)
4- آمار ریاضی
دسته بندی :
page

خبر های مهم

Asset Publisher