حضور معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسه شورای دانشکده های علوم ریاضی و علوم پایه

12 04 2022
کد خبر : 3791802
تعداد بازدید : 28

با توجه به از سرگیری آموزش حضوری کلیه مقاطع تحصیلی در دانشگاه گیلان جناب آقای دکتر صدر ممتاز معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در شورای دانشکده های علوم ریاضی و علوم پایه حضور یافتند. در این جلسه ابتدا ریاست محترم دانشکده های فوق الاشاره گزارشی از نحوه آموزش حضوری در دانشکده های متبوع خویش ارائه نمودند.

سپس معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ضمن تشکر و قدردانی از زحمات همکاران دانشکده ها روند تصمیمات اتخاذ شده در خصوص نحوه از سر گیری آموزش حضوری را بیان کردند و تاکید نمودند که با توجه به اینکه مدت دو سال دانشجویان از حضور در دانشگاه محروم بودند، لذا استادان حداکثر تعامل را با دانشجویان داشته باشند تا از این مرحله سخت و دشوار با سربلندی عبور نماییم.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher