تصویب بازنگری برنامه درسی دوره دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی

19 11 2022
کد خبر : 3790750
تعداد بازدید : 40

برنامه درسی دوره دکتری مدیریت بازرگانی گرایش سیاستگذاری بازرگانی که توسط آقای دکتر محسن اکبری عضو محترم هیات علمی گروه مدیریت انجام شده است، پس از تصویب در جلسه مورخ 1401/06/13 کمیسیون برنامه ریزی درسی آموزش عالی، به عنوان پیشنهادی دانشگاه گیلان، در سایت وزارت عتف قرار گرفت. این برنامه از شروع سال تحصیلی 1403-1402 به مدت 5 سال قابل اجراست'


 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher