برگزاری کارگاه ضرورت ها و چالش های سامانه سخا

06 05 2023
کد خبر : 3789593
تعداد بازدید : 3424

در راستای برنامه های دهه سرآمدی آموزش و به منظور آشنایی همکاران محترم آموزشی دانشگاه با ضرورت ها و چالش های سامانه خدمات الکترونیک انتظامی"سخا، کارگاه آموزشی در روز شنبه مورخ 1402/02/16 از ساعت سیزده تا پانزده در محل تالار حکمت دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان برگزار گردید وآقای امیری کارشناس نظام وظیفه دانشگاه در خصوص قوانین و مقررات نظام وظیفه دانشجویان، ثبت وضعیت های تحصیلی در سامانه سخا، ماهیت گزارش های اخذ شده و محدودیت ها ودسترسی های موجود در سامانه توضیحات لازم ارایه نمودند و در پایان به سوالات همکاران پاسخ دادند.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher